21 Mart 2016 Pazartesi

İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Dersi - Alanyazın Taraması Sunumu

İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Dersi - Alanyazın Taraması SunumuÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde verilen İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Dersi için hazırlanan Alanyazın Tarama sunumuna şu bağlantıdan erişilebilmektedir: http://www.slideshare.net/kesmeray/alanyazn-taramas-sunumu

16 Mart 2016 Çarşamba

Dijital Film Arşivi: Sinematek.tv


Dijital Film Arşivi ve Kütüphanesi: Sinematek.tv


1 Mart 2015 tarihinde herkesin erişimine açılan Sinematek.tv web sitesi dijital film arşivi olmasının yanında sinema kütüphanesi olarak da hizmet vermeyi hedefliyor. Alternatif Medya Derneği'nin bir projesi olarak hayata geçirilen bu siteden 1900'lerin başından beri sinema ile ilgili yayınlanmış bazı dergi ve kitaplara pdf ve epub formatında erişmek mümkün. Klasikleşmiş bazı dijital filmlerin ve sinema alanında yapılmış araştırma, makale ve tez dosyalarının da yer aldığı siteye şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://sinematek.tv/

11 Mart 2016 Cuma

Film Teknik Terimler Sözlüğü [İngilizce] / fiaf


FIAF Glossary of Technical Terms
Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu (FIAF-Federation of International Film Archives)'nun yayınladığı temel film üretim ve laboratuvar terimlerini içeren İngilizce sözlüğe şu bağlantıdan erişilebilmekte: http://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Technical-Terms.html

4 Mart 2016 Cuma

International Encyclopedia of Communication Online / Wiley-Blackwell and the International Communication Association (ICA)

International Encyclopedia of Communication Online / Wiley-Blackwell and the International Communication Association (ICA)Uluslararası Çevrimiçi İletişim Ansiklopedisi'ne şu bağlantıdan erişilebiliyor: http://www.communicationencyclopedia.com/public/  Tam metin için abonelik gerekli.

Tez Merkezi / YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Tez Merkezi / YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)Tüm alanlarda yapılmış ulusal yüksek lisans ve doktora tezlerine erişilen şu bağlantıdan iletişim alanı seçilerek tarama yapılabilmektedir: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp İzin verilen tezlere üye girişi yapılarak tam metin erişim mümkündür.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı / TÜBİTAK Ulakbim

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı / TÜBİTAK Ulakbim
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında indekslenmesi uygun görülen tüm dergilerde yer alan makalelere elektronik ortamda tam metin olarak erişilebilmektedir. Veritabanını seçerek şu bağlantıdan taramaya başlanabilmektedir:  http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü / TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü / TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Tıp terimlerini içeren çevrimiçi sözlüğe ücretsiz olarak şu bağlantıdan erişilebilmektedir: http://www.tubaterim.gov.tr/

A Dictionary of Media and Communication / Daniel Chandler and Rod Munday


A Dictionary of Media and Communication / Daniel Chandler and Rod MundayMedya ve İletişim Sözlüğü'ne şu bağlantıdan erişilebiliyor ancak abonelik gerektiriyor: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199568758.001.0001/acref-9780199568758

Glossary of communication

Compiled by Pertti Hurme
Department of Communication
University of Jyväskylä


İletişim Sözlüğüne çevrimiçi olarak şu bağlantıdan ücretsiz erişilebiliyor: https://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ci/glossary.shtml#o

Dictionary of Media and Communications / Marcel Danesi


Dictionary of Media and Communications / Marcel DanesiMedya ve İletişim Sözlüğü'nün 349 sayfalık tam metnine şu bağlantıdan ücretsiz erişilebiliyor: http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Dictionary_of_Media.pdf